United KingdomUnited Kingdom

Kairos – vyvzdorovaný čas Petra Bendy

Grafiky výtvarníka a pedagoga Gymnázia Třebíč Mgr. Petra Bendy můžete zhlédnout do 3. 12. 2017 v Galerii Stará radnice ve Žďáru nad Sázavou. Výstava s názvem Kairos – vyvzdorovaný čas představuje dílo ze současného tvůrčího období autora.

Ladislav Novák je symbolem hledačství, které provází třebíčské výtvarničení. Nejen on, ale i většina nejlepších výtvarníků z Třebíče vlastně byli amatéři. V tom pravém slova smyslu a správném slova smyslu amatér, amare – milovat. Měli rádi to, co dělali. Ale nebyli tím prvotním školením a vzděláním výtvarníci. Potřebovali tvorbu ke svému životu. Petr Benda je napůl profesionál, protože učí výtvarnou výchovu, ale kdyby se uměním chtěl živit, absolvoval by možná uměleckoprůmyslovou školu nebo akademii. Měl o sobě pochybnosti a vydal se touto cestou, ale potřeboval tvořit a ten čas pro svou tvorbu si musí najít, musí si ho vyvzdorovat…

Řekové měli dvojí čas. Čas, který plyne, který nezastavíš, nemůžeme ho vrátit. Chronos, který požírá své děti, všeho do času. Kairos, tedy příhodný čas, najít tu pravou chvíli…

Každému je dán jeho čas, jak s ním naloží, jak ho umí využít. Protože čas si nemůžeme koupit. Když po ostatních chceme jejich čas, musíme ho zaplatit, ale sami pro sebe si ho nekoupíme. Můžeme ho jenom promarnit. Myslím si, že Petrovi se podařilo se jeho čas využít velice dobře…

(Josef Chalupa)

 

Říká se, že po kruhu člověk nikam nedojde. Nevím, jestli jsem někam došel, ale motiv kruhu tady je a navíc zaujaly mne struktury. To že tady budu vystavovat, je něco jako troufalost, protože jsem amatér, nedělní grafik, člověk, který tvoří, až když odvede práci, která ho živí. Na druhou stranu jsem do určité míry svoboden. Nabízím vám tady ukázku toho, co je pro mne tzv. ukradený, vyvzdorovaný čas. Můj kairos…

(Petr Benda)

mh