United KingdomUnited Kingdom

Konverzační soutěž v angličtině

V prvním lednovém týdnu se konala konverzační soutěž v angličtině pro všechny 3 věkové kategorie – I B pro žáky primy a sekundy, II B pro žáky tercie a kvarty a III A pro studenty 1. – 3. ročníku. Ve všech kategoriích studenti absolvovali poslechový test a poté museli prokázat, jak jsou dobří v konverzaci na zadané téma. V nejvyšší kategorii se pak 6 nejlepších utkalo v závěrečném “rozstřelu”, ve kterém ti nejlepší improvizovali v určité roli v rozhovoru s partnerem. Celkem se soutěže zúčastnilo 66 soutěžících.

Výsledky: 

Kategorie I B:

  1. místo       Nikol Nguyen (2.G)
  2. místo       Ondřej Pažourek (2.G)
  3. místo       Matěj Kulhánek (2.G)

Kategorie II B:

  1. místo       Eva Spekhorstová (3.G)
  2. místo       Ondřej Veselý (4.G)
  3. místo       Nikolas Bobrovský (3.G)

Kategorie III  A:

  1. místo       William Robert Ritter (2.C)
  2. místo       Veronika Blechová  (3.C)
  3. místo       Andrea Pánková (1.A)